Ime podjetja
Avtoline d.o.o.
Sedež podjetja
Bohoričeva 10
8270 Krško
Pravna oblika
družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.)
Telefon:
+386 7 49 02 113
Faks:
E-naslov:
Številka podjetja
Sodna pristojnost:
Številka DVR
5904323000
ID za DDV
SI69319634
IBAN:
BIC
Registrska številka poslovalnice